Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

PREDÁVAJÚCI:
Mystic and Beauty, s.r.o.
Jelenecká 24/26
951 01 Štitáre

IČO: 46 799 001
DIČ: 2023576313

Spoločnosť nie je platcom DPH.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo 3288/N.

KUPUJÚCI:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Mystic and Beauty, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

 Čl. I  Ochrana osobných údajov

1) Poskytnutím osobných údajov kupujúcim v rámci objednávania tovaru určenými spôsobmi t.j. elektronicky, telefonicky, či na základe zákaznickej registrácie prostredníctvom internetového obchodu, kupujúci dáva súhlas na spracovanie svojich údajov, ktoré sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2) Osobné údaje spracováva spoločnosť Mystic and Beauty, s.r.o, Jelenecká 24/26, 951 01 Štitáre, IČO: 46 799 001
DIČ: 2023576313, ďalej prevádzkovateľ.

3) Pri odoslaní objednávky sú spracovávané osobné údaje v rozsahu  MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO, za účelom vybavenia tejto objednávky.

4) Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe okrem:

a) spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru, v rozsahu podľa Čl.I bod 3,
b) spoločností, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní prevádzkovania internetového obchodu spoločnosti Mystic and Beauty,s.r.o.

5) Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Čl. II Používanie cookies

1) Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia.
2) Súbory cookies nemôžu preskúmavať osobné dáta, ani váš počítač alebo iné zariadenia. 

 

 

 

V Štitároch 10.7.2017