Poštovné zdarma na Slovensku od 35€ pri online platbe.. Pri nákupe nad 25€ darček.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – zásady

 

Prevádzkovateľ:

Podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je:
Mystic & Beauty, s.r.o.

951 01 Štitáre, Jelenecká 26/264

IČO:  46 799 001

DIČ:  2023576313

e-mail:   info@mysticandbeauty.sk

tel. kontakt:  0911 723 312

 

Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba v spoločnosti Mystic & Beauty, s.r.o. nebola vymenovaná.

 

E-shop

Naše služby sú určené:
nákup v našom e-shope, je určený osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Druhy osobných údajov:
fakturačné, dodacie, registračné údaje - meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty
údaje o nákupoch, prihláseniach - údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, dátum a čas registrácie, IP adresa

Účel spracovania osobné údaje:
elektronický obchod -fakturačné, dodacie údaje, údaje o nákupoch na účel spracovania objednávok a faktúr, platieb za objednaný tovar,  informácií o stave objednávky, doručenia objednávky. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.

Doba uchovania osobných údajov:
osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 3 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Pri súhlase na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady sa uchovávajú 10 rokov.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie v  e-shope na účely marketingu je dobrovoľné.
 

Príjemcovia osobných údajov:
- príjemcovia na základe osobitných zákonov:
- poskytovatelia IT služieb

- poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše práva:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na emailovú adresu info@mysticandbeauty.sk

Zabezpečenie osobných údajov:

prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Záverečné ustanovenie:

odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že im porozumel. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov sú  dostupné na našej webovej stránke.

 

Registrácia

Naše služby určené:
registrácia a zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Druhy osobných údajov:

fakturačné, dodacie, registračné údaje - meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty
údaje o nákupoch, prihláseniach - údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, dátum a čas registrácie, IP adresa dátum a čas prihlásenia sa, dátum a čas registrácie

Účel spracovania osobné údaje:
možnosť sledovať históriu objednávok, informácie o jednotlivých objednávkach, možnosť upravovať nastavenia svojho účtu, udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie

Doba uchovania osobných údajov:
osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 3 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Pri súhlase na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady sa uchovávajú 10 rokov.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
poskytnutie osobných údajov na účely registrácie v  e-shope na účely marketingu je dobrovoľné.
 

Príjemcovia osobných údajov:
- poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše práva:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na emailovú adresu info@mysticandbeauty.sk

Zabezpečenie osobných údajov:

prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Záverečné ustanovenie:

registráciou zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že im porozumel. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov sú dostupné na našej webovej stránke.

 

Newsletter

Naše služby určené:
registrácia a zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Druhy osobných údajov:

adresa  elektronickej pošty, IP adresa,  dátum a čas prihlásenia sa na odber informácií o novinkách a akciách. dátum a čas registrácie

Účel spracovania osobné údaje:
zasielanie newsletterov a marketingových informácií

Doba uchovania osobných údajov:
osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 3 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Pri súhlase na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady sa uchovávajú 10 rokov.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:
poskytnutie osobných údajov na účely registrácie v  e-shope na účely marketingu je dobrovoľné.
 

Príjemcovia osobných údajov:
- poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše práva:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť osobných údajov
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti zaslaním písomnej žiadosti elektronicky na emailovú adresu info@mysticandbeauty.sk

Zabezpečenie osobných údajov:

prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Záverečné ustanovenie:

kúpou tovaru / konkrétne v časti "súhrn objednávky"/ zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že im porozumel. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov sú dostupné na našej webovej stránke.

Platné od: 25.05.2018, verzia: 1.0